Стартира извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора

23/11/2015
 
В срок от 23 ноември 2015 г. до 4 декември 2015 година в областните дирекции на Държавен фонд ”Земеделие”, в т.ч. в Силистра, ще се приемат заявления за подпомагане от производителите на краве мляко и земеделските стопани, включени в списъци с допустимите кандидати, които са оповестени на интернет страниците на ДФЗ и на Министерство на земеделието и храните. Заявлението си кандидатите подават по образец на Фонда, придружено с документ за актуална банкова сметка.   
374 са земеделските стопани-животновъди от област Силистра, допустими за подпомагане по тази схема. Броят на отглежданите от тях и допустими за подпомагане животни е 5387 млечни крави и 25 372 овце-майки. Над 10 450 тона е количеството доставено или директно продадено от производителя краве мляко през квотния период 2014/2015 г. 
Подпомагането е регламентирано с Наредба № 21 от 12 ноември 2015 г. за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора.   
         Извънредното подпомагане се извършва по следните схеми: 
1.        Схема за подпомагане на база доставки и /или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 година
Право на подпомагане имат земеделски стопани, извършили доставки и директни продажби за квотен период 2014/2015 г., за които са подадени годишни декларации. 
2.        Схема за подпомагане на брой млечни крави в стопанството; 
Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали и заявили през 2015 г. най-малко 10 млечни крави, допустими за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане на млечни крави и/или по схемата за обвързано подпомагане на крави под селекционен контрол. Подпомагането се извършва за не повече от 200 млечни крави и се определя въз основа на данните в ИСАК за кампания 2015 година. 
Земеделските стопани могат да кандидатстват и да получат извънредно подпомагане едновременно по схемата за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко за квотен период 2014/2015 г. както и по схемата за подпомагане на брой млечни крави. 
3.        Схема за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството; Право на подпомагане имат земеделски стопани, отглеждали и заявили за подпомагане през 2015 г. най-малко 50 овце-майки и/или кози-майки, които са допустими за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане на овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол или по схемата за преходна национална помощ, обвързана с производството. Подпомагането се извършва за не повече от 500 овце-майки и/или кози-майки, и се определя въз основа на данните в ИСАК за кампания  2015 г.. 
4.        Схема за подпомагане на брой биволици в стопанството
Право на подпомагане имат земеделски стопани, отглеждали и заявили през 2015 г. за подпомагане най-малко 10 биволици, които са допустими за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане на биволи и са навършили 27 месеца към последната дата от срока по чл.24, ал.3 от Наредба №3 от 2015 г. 
До 10 декември с решение на УС на ДФ "Земеделие" ще бъдат определени размерът на плащането за килограм краве мляко и ставката за едно допустимо за подпомагане животно, а финансовата помощ ще бъде изплатена по банков път до края на 2015 г.