Забрана за придвижване на неидентифицирани животни, с неясен произход и здравен статус

19/11/2015
 
Забранява се придвижването на неидентифицирани животни, с неясен произход и здравен статус. Това предвиждат промените в Закона ветеринарномедицинската дейност, които кабинетът ще предложи на Народното събрание. Целта е да се намали незаконният внос, търговията и нерегламентираното придвижване на животни. Въвежда се и забрана за пускане на животни извън животновъдния обект без придружител. Всяко животно без надзор може да бъде източник на заболявания, да нанесе щети на друг земеделски производител или да бъде причина за пътнотранспортно произшествие.
Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните ще се планира за три години напред, а не година за година. Това ще внесе спокойствие и дейностите по Програмата ще бъдат проведени в оптималните срокове според ветеринарния календар.
Животновъдите трябва да уведомяват незабавно ветеринарния лекар при влошаване на общото състояние на животните. Така се осигурява по-тясна връзка между фермерите, регистрираните ветеринарни лекари и официалните ветеринарни лекари, което ще подобри здравето на животните и хората, както и ще предпазва от възникването на епизотии. Ще се създадат и постоянни екипи от ветеринарни лекари от системата на Българската агенция по безопасност на храните, които да потвърждават или отхвърлят възникнало съмнение за болести, за които има риск от бързо и масово разпространение или водят до причиняване на значителни икономически загуби.
За да се оптимизира работата с Интегрираната информационна система на БАБХ, регистрираните ветеринарни лекари трябва да въвеждат актуалните данни в срок до 48 часа от настъпването на дадено събитие (раждане на животно, продажба, смърт и т. н.). Със Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се подобрява сигурността по цялата хранителна верига.