В ход е обсъждането на Областна здравна карта Силистра

9/11/2015
 
         В Областна администрация Силистра своето първо работно заседание проведе новосформираната Комисия за изработка на Областна здравна карта Силистра.
     То бе водено от нейния председател Стоян Бонев - областен управител на област Силистра. Директорът на РЗИ Силистра д-р Теодора Начева, която е член на комисията, запозна участниците в заседанието с утвърдената от министъра на здравеопазването методика за изработване на областната здравна карта.
          Тя представи и проект, по който институциите и браншовите сдружения могат да правят предложения за промени до 17 ч. на 12 ноември. Следващото заседание на комисията е на 18 ноември от 15 часа в Областна администрация Силистра.
         На 9 септември т.г. НС на Република България прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, в който се регламентира създаването на Национална здравна карта и на Областни здравни карти.
        Идеята е чрез тях да бъде направен анализ на здравния статус и на заболеваемостта на населението по региони в страната, за да се определят и осигурят потребностите на хората от болнична и от извънболнична помощ.
        На 29 октомври в Областна администрация Силистра постъпи заповед от министерството на здравеопазването за назначаване на Комисия за изработка на Областна здравна карта, на която председател е областният управител.
       В състава й влизат представители на общините и на ведомства като РЗИ и РЗОК, на районните колегии на Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз и Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, както и на организации за защита на правата на пациентите.