Ректорът на ВУАРР Пловдив и заместник областният управител на Силистра връчиха дипломи на 102-ма абсолвенти – бакалаври и магистри

6/11/2015
 
         В Силистра се проведе поредната церемония на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив по връчване на дипломите за завършено висше образование на 102 абсолвенти от общо 7 специалности, от които 55 от ОКС „Бакалавър” (среден успех 4,83 и 4 медалисти) и 47 от ОКС „Магистър” (среден успех 5,70 и 10 медалисти) в областите управление и администрация; туризъм, икономика, агробизнес и развитие на регионите; икономика и управление на агробизнеса.
         В тържеството по покана на проф. д-р инж. Димитър Димитров, ректор на най-голямата образователна институция у нас, създаваща кадри за реалния агробизнес в България, участваха заместник областният управител Младен Минчев, председателят на Общински съвет Силистра д-р Мария Димитрова и Веселин Митев, административен директор на Филиал Русе, част от който е Учебно-научен център Силистра.
         Клетвата пред съвипускниците си представи абсолвентът Михаил Илиев, след което проф. Димитров, г-н Минчев и г-н Митев раздадоха дипломите на бакалаврите и магистрите. От името на Областна администрация Силистра випускниците бяха приветствани от г-н Младен Минчев, а като представител на местното самоуправление - от д-р Мария Димитрова. В своето академично слово проф. Димитров подчерта, че в своята 23-годишна история, вкл. 10 от които в структурата си в Силистра, ВУАРР е обучило 28 000 студенти.