Информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

30/9/2015
 
      В ход е информационна кампания на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към Министерството на образованието и науката. Кампанията ще популяризира пред потенциални бенефициенти в шест града на страната новите възможности за кандидатстване по следните две операции, които ще се реализират чрез процедура на подбор на проекти:
·         „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“;
·         „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на  деца в неравностойно положение“.
 
       Двете операции стартират в рамките на приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
       Графикът за провеждане на кампанията е както следва:
·         София -23 септември от 10,00 часа в зала „Сердика“, „София Хотел Балкан“
·         Сливен - 24 септември от 10,00 часа в зала „Връх Българка“, хотел „Спорт Палас“
·         Кърджали - 25 септемвриот 10,00 часа в читалище “Обединение 1913“, Бизнес инкубатор Кърджали
·         Видин - 29 септемвриот 10,00 часа в конферентна зала на Областна администрация
·         Силистра – 1 октомври от 10,00 часа в зала „Дунав“, хотел „Дръстър“
·         Велико Търново – 2 октомври от 10,00 часа в зала „Преслав“, Интерхотел ВеликоТърново.
 
Пресцентър на МОН