Поздравителни адреси от областния управител на Силистра във връзка с излизането на сборника "Съхранена памет. Спомени на съвременници".

18/9/2015
       Сборникът „Съхранена памет. Спомени на съвременници”, посветен на 75-ата година на Крайовската спогодба, бе представен в Силистра в навечерието на Деня на Независимостта на България. В представянето участваха и хора, чиито разкази са поместени в сборника за времето преди 1940 г., както и за отзвука от събитията, произтичащи от т.нар. Второ Съединение на България.
       Съставителите отдадоха значимото на повече от 60 човека, участвали в създаването на първата по рода си литературно-художествена книга, посветена на договор, довел до размяна на население между България и Румъния след връщането на Южна Добруджа към Отечеството. Съставителите получиха поздравителни адреси от областния управител Стоян Бонев и от кмета д-р Юлиян Найденов.
       Проявата бе проведена със съдействието на домакина на събитието – Общински съвет Силистра с председател  Мария Димитрова. По информация от организаторите – община Силистра, естественото й продължение е на 1 октомври. Първо от 11 часа е представянето на специален журнал, посветен на Крайовския договор, подготвен от доц. Румен Липчев и от Наталия Симеонова от РИМ Силистра, а от 17 часа в заседателната зала в сградата на община Силистра е представянето на „Паметен лист“, създаден с финансовата подкрепа на общината от студенти от Филиал Силистра – Студентска лаборатория за културно-исторически изследвания, чийто ръководител доц. д-р Румяна Лебедова е сред съставителите на сборника.
      На най-активните от тях Областна администрация Силистра оказа съдействие да присъстват лично на Общодържавната добруджанска научна конференция, посветена на Крайовския договор, проведена от музеите в Тутракан и Добрич под патронажа на акад. Георги Марков. Наличен е и юбилеен пощенски плик "75 години Крайовски договор", издаден със съдействието на Областна администрация по идея на Филателно дружество "Димитър Дончев", чиято седма изложба предстои в края на месец септември в Силистра.
      В своето експозе при представянето на книгата д-р Лебедова заяви: „Представяме пред вас тази книга с чувството за изпълнен дълг. Тя събира в себе си разказите на съвременници на Крайовската спогодба, по-голямата част от които не са между нас. Те са записвани по различно време и от различни хора, което е указано коректно в сборника и без никаква намеса в автентичния текст. Съхранена е спецификата на индивидуалния изказ, субективното преживяване, личното отношение. Това са съкровени спомени, в които, редом с детайлите, пресъздаващи голямото историческо събитие, оживяват уникални човешки съдби.“
      За реализираната преди пет години инициатива „Съхранена памет“ за написване на разкази и за записване на спомени, свързани тогава със 70-годишнината на Крайовския договор припомни Цветана Цанова, председател на Клуб „Христо Ботйов“, също съставител на сборника.