Обявени свободни работни места в област Силистра към 10 август 2015 г.

10/8/2015
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 продавач консултант, средно професионално обр. - икономика и финанси на търговията
1 техник, телекомуникации, средно професионално обр. с технически профил
1 електрончик, средно обр. - компютърни науки
1 консултант поддръжка на информационни технологии, средно обр. - компютърни науки
1 касиер, средно професионално обр. - икономика, управление и финанаси на търговията, компютърна грамотност
3 машинни оператори, кроене, средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
2 машинни оператори, поставяне на капсул,  средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
 
- За обучение по време на работа
 
1 секретар
1 мърчандайзер, продажби
 
Други СРМ към деня
 
1 техник, строителство– средно специално образование
5 електромонтьори – средно образование
1 крупие – средно образование
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно образование
2 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 младши учител, спортна подготовка – полувисше образование, физическо възпитание
1 старши учител, подготвителна група – полувисше образование, предучилищна педагогика
1 старши възпитател в прогимназиален етап – полувисше образование
1 възпитател, начален етап – полувисше образование, начална училищна педагогика
1 учител, начален етап – полувисше образование, начална училищна педагогика
1 машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия - средно образование
1 шофьор на автобус – средно образование, правоспособност
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – полувисше образование, български и английски език
1 възпитател, начален етап – полувисше образование, начална педагогика
1 счетоводител – средно образование, счетоводство
1 секретар – средно образование, турски език
3 склададжии – основно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона – средно образование, кат.С+Е
3 шивачи – средно образование
2 автомонтьори – средно образование
1 крояч, текстил – средно образование
2 шофьори на автобус – средно образование, кат.Д
2 гладачи – средно образование
3 шивачи на облекло – средно образование
3 пакетировачи – основно образование
1 шофьор на лекотоварен автомобил – средно образование, кат. В
2 пласьори на стоки – средно образование
1 учител по история и цивилизация – висше образование по специалността
1 учител по география и икономика – висше образование по специалността
1 учител по химия и опазване на околната среда – висше образование по специалността
1 учител по биология и здравно образование – висше образование по специалността
1 учител по физическо възпитание и спорт – висше образование по специалността
1 банков служител, обслужване на клиенти – средно/висше икономическообразование
2работници, изолация – основно образование
1 зидар – основно образование
1 машинен оператор, дърводелство - средно професионално образование
1 машинен оператор, МОМ - средно професионално образование
1 настройчик, МОМ с ЦУ - средно професионално образование
4 сезонни работници, земеделие – основно образование
1 стругар – средно професионално образование
1 камериерка - средно образование
1 шлосер монтьор - средно специално образование, украински език
3 електромонтьори – средно професионално образование
1 машинен оператор, МОМ - средно професионално образование
2 общи работници, промишленост - основно образование
3 машинни инженери - висше техническо образование
1 машинен оператор, шиене - средно професионално образование
1 сервитьор – средно образование
1 шивач на облекло - средно професионално образование
2 оператори на парна преса - средно професионално образование
2 машинни оператори, шиене - средно професионално образование
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 медицински фелдшер – висше образование по специалността
6 лекари – висше медицинско образование
1 технолог, хранително - вкусова промишленост – висше образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /„МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване:
 
1 счетоводител, висше обр. - икономика
 
- За обучение по време на работа:
 
5 бармани, средно обр.
3 сервитьори, основно обр.
1 дограмаджия /дърво, пластмаса, алуминий/, средно обр.
2 куриери, средно обр.
23 продавачи консултанти, средно обр.
1 асистент продавач, основно обр.
1 работник, зареждане на рафтове, основно обр.
1 помощник-готвач; средно обр.
2 автомонтьори, средно обр.
1 снабдител-доставчик, средно обр.
2 машинни оператори шиене, основно обр.
1 помощник-сладкар, средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 продавач консултант – средно образование
3лекари – за Център за спешна медицинска помощ- висше медицинско образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
2 продавачи на закуски и напитки, средно обр.
 
- За обучение по време на работа
 
1 отчетник, счетоводство – средно образование
1 продавач-консултант – средно образование
1 продавач-консултант – основно образование
1 машинен оператор, спойване на пластмасови изделия – средно образование
1 фризьор – основно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
1 барман, основно обр.
2 машинни оператори, банциг, основно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 помощник-готвач – средно образование
1 специалист логистика – висше образование, английски език, компютърни умения
1 организатор производство – висше техническо образование, английски език, компютърни умения
1 технически сътрудник – средно образование, италиански език
1 монтьор, ремонт на машини и оборудване – висше техническо образование, английски език, компютърни умения
1 продавач консултант – средно образование, мин. 1 година професионален опит
1 старши учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап – висше образование по специалността, 10 години трудов стаж по специалността
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия – средно образование
3 машинни оператори, шиене – основно образование
2 готвачи – основно образование
2 миячи на превозни средства – няма изисквания за заемане
4 общи работници – няма изисквания за заемане
1 тракторист – основно образование, категория Ткт
1 работник, производство на вино – средно образование
2 сервитьори – основно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ – висше медицинско образование
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.