В Алфатар се проведе среща със земеделски производители под патронажа на областния управител

21/5/2015
            В четвъртък в ритуалната зала на община Алфатар се проведе среща за земеделски производители, млекопроизводители, месопроизводители, зърнопроизводители и животновъди на тема „Институциите в полза на малкия и среден бизнес“. Тя бе по инициатива на Областна администрация Силистра и в нея участваха областният управител Стоян Бонев и заместник областният управител Янка Господинова. Пред аудиторията, представители на местни ЗК, земеделски стопанства и др. презентации направиха д-р Себахтин Халид – директор на Областна дирекция по безопасност на храните, Христина Николова – директор на Областна дирекция – Силистра към Държавен фонд „Земеделие“ и Георги Иванов – директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра. Те засегнаха широк спектър от въпроси, свързани с конкретни проблеми на земеделците от региона: мерките за кандидатстване по различни програми, въпросите с полските пътища, пръскането срещу вредители и произтичащите от това сложни взаимодействия със собствениците на пчелни семейства.