Приемен ден на областния управител на Силистра на 21 май в Алфатар

19/5/2015
        На 21.05.2015 г., четвъртък, от 14:00 часа в ритуалната зала на Общинска администрация Алфатар, ще се проведе изнесен приемен ден на Областния управител на област Силистра в община Алфатар. Жителите на населените места в общината ще имат възможност да разговарят с г-н Стоян Бонев и да поставят своите въпроси и проблеми. От 15:00 часа в същата зала ще се проведе среща на тема "Институциите в полза на малкия и среден бизнес" (за земеделски производители, млекопроизводители, месопроизводители, зърнопроизводители, животновъди). На събитието под патронажа на г-н Стоян Бонев ще участват още д-р Себахатин Халид - директор на Областна дирекция по безопасност на храните, г-жа Христина Николова - директор на Областна дирекция - Силистра към Държавен фонд "Земеделие" и г-н Георги Иванов - директор на Областна дирекция "Земеделие" - Силистра. За записвания в деловодството на Община Алфатар и на тел.086/811 610086/811 610, 08673/2182. Подобен приемен ден преди време бе проведен в община Главиница.