Студенти от Филиал Силистра на РУ „А. Кънчев“ представиха паметен лист за Партений Павлович

8/5/2015
 
             В зала 110 на Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ бе проведена поредната изява на Студентската учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство“ с ръководител доц. д-р Румяна Лебедова, която е към Филиала. В нея участваха като гости заместник областният управител Младен Минчев, експерт библиотекарят и дългогодишен координатор на програма „Глобални библиотеки“ Лидия Димитрова, доц. д-р Теменужка Богданова – директор на учебното заведение, преподаватели и студенти.  Заместник областният управител приветства всички, отбелязвайки, че подобни форуми като Студентската лаборатория са възможност да се съхранят българският език, култура и традиции.        
         Лабораторията е създадена през 2013 г. по фонд „Научни изследвания“ в РУ „Ангел Кънчев“ с цел да обедини и насърчи студенти с интереси в областта на хуманитаристиката, поради което в работата й са включени предимно студенти от специалностите „Български език и чужди езици“. Стремежът на участниците е чрез разработка на статии и доклади и участие в научни форуми да се провокира и стимулира проучвателската и научно-изследователската дейност на студенти с изявени интереси и възможности. Те организират семинари и експедиции,  аранжират изложби, разработват мултимедийни презентации, брошури и паметни листи, свързани с именити личности и емблематични годишнини.
           За две години в лабораторията са проведени семинари по няколко забележителни поводи: 165 г. от рождението на Хр. Ботев; 100 г. от рождението на Пирин Бояджиев; 100 г. от рождението на писателя Павел Вежинов; по повод Крайовската спогодба. Днес на дневен ред бе представянето на инициатива във връзка с втория по рода си паметен лист, който студентите от Лабораторията са изготвили, свързан с две годишнини: 320 г. от рождението му и 255 г. от кончината на Партений Павлович, чието име от 1981 г. насам носи Регионалната библиотека в Силистра.
        Предстои провеждането на семинар „Нравствените послания на Йордан Йовков“. Студентите са автори на две изложби – на постоянната експозиция „Крайовската спогодба – сбъдната надежда“ и „В света на Йордан Йовков“ по повод 135 г. от рождението на писателя, която гостува от Добрич и е актуална в момента във фоайето на Филиала.
          Проведени са експедиция по родните места на четници на Христо Ботев в Силистренско – в селата Проф. Иширково, Смилец и Ястребна, до старите столици на България като Плиска, Велики Преслав, Велико Търново; до обекти на ЮНЕСКО в България като Мадарския конник, скалните манастири в Иваново, редица природни и исторически обекти, емблематични за сакралната карта на България.
           Организирането и провеждането на тези събития неизменно се е случвало с партньорството на Община Силистра, РБ „Партений Павлович“, Общински клуб „Христо Ботев“, Регионален исторически музей – Силистра, разбира се и със съдействието на администрацията на областния управител. Както е известно, в продължение на години, с малки прекъсвания, наградата на най-добрия студент абсолвент във Филиал Силистра се получава именно от представителя на държавната власт.
            Събитието, свързано с Партений Павлович, е по няколко причини: видният книжовник е родом от Силистра, а най-цялостната монография за живота и делото му е създадена от Пирин Бояджиев – почетен гражданин на Силистра. Доц. Лебедова уведоми аудиторията, че за Партений Павлович имат изследвания учените Боню Ангелов, Йордан Иванов, Михаил Арнаудов и др.
           „Всеки от тях поставя различни акценти в изследванията си, но всички са единодушни в респекта пред неговата образованост, патриотизъм, последователност и всеотдайност в стремежа му към южнославянско обединение и възраждане, в борбата му за утвърждаване на православието. Това е основната цел, която обединява културните, просветните, книжовните, религиозните, духовните и политическите му интереси“, заяви преподавателката, ръководител на Студентската лаборатория.
          Презентация за дейността на Партений Павлович  като общественик, книжовник и духовник  направи Тодор Панчев – студент от първи курс по специалност „Български и английски език“. Повечето от представените от него факти са намерили място и в специалния „Паметен лист“, в който е и най-големият труд на просвещенеца – неговата „Автобиография“. В рамките на изявата Лидия Димитрова запозна присъстващите с основни моменти от библиотечното дело в Силистра, чието начало е благодарение на възрожденеца Сава Доброплодни през 1870 г. За да има в момента десетки библиотеки в Силистренския край, 35 от които са работили през последните 7 години по международната програма „Глобални библиотеки“, чийто първи етап завърши през м. март т.г., но ще продължи и занапред.