Изложба за Йордан Йовков във Филиал Силистра на РУ "Ангел Кънчев"

22/4/2015
           В Силистра до 20 май гостува една необикновена изложба, наречена „Пътуване из света на Йордан Йовков“. Тя е разположена във фоайето на Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“. В откриването на изложбата участваха областният управител Стоян Бонев, председателят на Общински съвет Силистра д-р Мария Стойчева, ръководството на филиала в лицето на доц. д-р Теменужка Богданова, представители на партньорите на проявата от Регионална библиотека „Партений Павлович“, много студенти, както и ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски“ и от СОУ „Никола Вапцаров“, заедно със своите преподаватели по литeратура. 
          Изложбата е създадена през 2010 година от архивни материали на Дом паметника „Йордан Йовков“ в Добрич. Тя представя в 20 пана снимки, документи, писма, литературни произведения, спомени, изказвания, критически оценки, представящи живота и творческото дело на писателя, факсимилета от първи издания, преводни творби, театрални афиши на драматизирани творби, илюстрации към литературните текстове, снимки на прототипи на героите му и др. 
           При откриването на изложбата доц. д-р Румяна Лебедова заяви: "Най-популярен е Йордан Йовков като „майстор на разказа“, но ще открием, че той е бил и поет, драматург, романист, т.е. човек, който не се страхува да експериментира, за да открие своя път в изкуството. Затова се радваме на възможността чрез изложбата да провокираме желание да се препрочетат творбите на писателя. Изложбата чрез слово и образи очертава най-важните моменти от жизнения път на писателя. Те визират жанровото и тематичното разнообразие в литературните му изяви, както и рецепцията на неговото творчество през годините."
           Организатори на изложбата са КФН, студентите от учебно-изследователската лаборатория „Културно- историческо наследство“ към Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев" и Регионална библиотека „Партений Павлович“. Свързана е с две събития: 135 години от рождението на Йордан Йовков и честването на Международния ден на книгата и авторското право (23 април).  
          Онова, което е извън конкретните поводи, и прави изложбата актуална във всеки момент, е любовта на Йовков към Добруджа; опоетизираният образ на нейните земя и хора, които създава в творчеството си; нравствените послания, които ни отправя и които са непреходни, защото са свързани с универсални човешки ценности като добротворчество, състрадателност, щедрост, милост към другия, толерантност към различния; вярност към дълга, преклонение пред красотата в различните й проявления, всеотдайност в името на любовта.