„Дни на кариерата“ в Силистра с участието на държавната власт

16/4/2015
           Заедно с други 40 населени в Силистра се проведе форумът „Дни на кариерата“ по повод „Организиране и провеждане на 60 дни на кариерата и до 420 семинари за заети лица” за целите на проект „Кариерно развитие на заети лица” („Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”). Проектът, чийто старт бе на 17 февруари 2015 г. Той е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и се изпълнява от Агенция по заетостта. Допълнителна информация за програмата и съдържанието на семинарите –  на интернет страницата www.jobtiger.bg/krzl.
           В работата на форума участва заместник областният управител г-н Младен Минчев, който в присъствието на новия директор на Бюро по труда Силистра – г-н Славей Славов, приветства участниците във форума, подчертавайки важността на подобни специализирани срещи.
           В събитието в крайдунавския град се включиха големи работодатели от региона като „Силома“ АД и ТПКИ „Добруджанка“, застрахователните компании ДЗИ и ING, авторитетни учебни заведения като Филиал Силистра на Русенски университет "Ангел Кънчев" и ПГСУАУ „Атанас Буров“ и др., които споделиха пред заети и самонаети лица плановете си за развитие в следващите няколко години. Както и обучителни организации, представили актуалните си възможности за обучения с цел квалификация и преквалификация.
        Форумът бе осъществен със съдействието на ДРСЗ град Русе и Бюро по труда в Силистра. Той е част от проект, предоставящ актуална информация на заинтересованите лица по отношение на съществуващи възможности за професионално и кариерно развитие на пазара на труда.  
          Друга основна цел на дните на кариерата е да се популяризира идеята която от много години вече усилено и успешно се прилага в страните на Европейския съюз – учене и развитието през целия живот. Обучителните семинари за заети лица са по осем различни теми, свързани с пазара на труда, професионалното развитие, новите възможности и тенденциите, търсене на работа и много други.