Обявени свободни работни места в област Силистра към 14 април 2015 г.

14/4/2015

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
2 счетоводители, висше обр./бакалавър  – икономическо, компютърна грамотност
1 младши счетоводител, средно професионално обр. – оперативно счетоводство, счетоводство и котрол
1 отчетник в счетоводство, средно професионално обр. – оперативно счетоводство, счетоводство и котрол, компютърна грамотност
1 служител, човешки ресурси, средно професионално обр. – икономика и мениджмънт
2 касиери - средно професионалнообр. - икономика, управление и финанаси на търговията, компютърна грамотност
1 технически сътрудник, средно професионално обр. - икономист - организатор
5 специалисти с контролни функции, търговия – компютърна грамотност
1 технолог технология на каучука, средно професионално обр. – химични технологии, английски език, компютърна грамотност
1 механик, промишлено оборудване, средно професионално обр. - машинен техник
5 автомонтьори, средно професионално обр. – автотранспортна техника
1 шофьор на лекотоварен автомобил - средно професионално обр. – автотранспортна техника, кат.В
2 техници, средно професионално обр. - строителство и архитектура
3 машинни оператори, шиене, средно професионално обр. – машини и съоражения в текстилната промишленост
3 машинни оператори, кроене, средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
2 машинни оператори, поставяне на капсул,  средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
2 продавачи консултанти, средно професионално обр. – икономика, управление и фананси на търговията, комуникативност
2 арматуристи, средно професионално обр. – строителство и архитектура
1 изпитател, хидравлично налягане – средно професионално обр. , шлосер монтьор, механик, механошлосер, монтажник
 
За обучение по време на работа
 
1 дърводелец, мебелист, средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 преводач от испански език- средно образование
1 сервитьор – средно образование
2 шивачи на мъжко/дамско облекло - средно професионално образование
1 гладач - средно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
5 работници, строителство - средно професионално образование
1 пчелар – средно професионално образование
1 работник в строителството - основно образование
2 шивачи на облекло - средно професионално образование
2 оператори на парна преса - средно професионално образование
3 машинни оператори, шиене - средно професионално образование
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 шофьор на автобус - средно образование, правоспособност
5 зеленчукопроизводители - основно образование
1 работник, зареждане на рафтове – основно образование
1 медицински фелдшер – висше образование по специалността
6 лекари – висше медицинско образование
1 технолог, хранително - вкусова промишленост – висше образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /„МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване:
 
1 мениджър, покупко-продажби, висше обр.-магистър по финансов и банков мениджмънт и маркетинг
1 автомонтьор, средно специално обр. - монтьор на селскостопанска техника
1 барман, средно специално обр. - сервитьор, барман
 
- За обучение по време на работа:
 
1 барман, средно обр.
5 машинни оператори - обработка на ядки, основно обр.
1 дограмаджия /дърво, пластмаса, алуминий/, средно обр.
1 дограмаджия, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
3 лекари – за Център за спешна медицинска помощ - висше медицинско образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
1 машинен оператор, дърводобив – средно образование, мин. 1 година опит
4 опаковачи – основно образование
1 чистач/хигиенист – начално образование
20 работници, строителство – основно образование
1 водач на селскостопански машини – средно образование, кат. Ткт
3 работници, строителство – средно образование
1 технически секретар – средно образование, административно обслужване, работа с програмен продукт Админ-Про
2 общи работници, растениевъдно и животновъдно стопанство – основно образование
1 продавач консултант – средно образование, мин. 2 години професионален опит
1 кантарджия – няма изисквания за заемане
1 сервитьор – основно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ – висше медицинско образование
 
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.