Съвместно обучение на читалища от област Силистра за новия програмен период

2/4/2015
               ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СИЛИСТРА и РЕКИЦ-ЧИТАЛИЩА СИЛИСТРА проведоха обща информационна среща на тема „Акценти 2014-2020 – възможности за читалищата в област Силистра“. В нея се включиха представители на близо 50 председатели на читалищни настоятелства и секретари от областта. Срещата стана факт в залата на ОИЦ с участието на г-н Младен Минчев – заместник областен управител, който поздрави включилите се във форума за усърдието им при подготовката и реализацията на проекти.
             „На практика участващите представлява почти половината от работещите 105 читалищни структури в област Силистра, които са евентуални бенефициенти и целеви групи и в бъдещи проекти“, коментира от името на организаторите Мария Неделчева, ст. експерт в Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ в Силистра.
                 От името на екипа на Областен информационен център г-жа Елена Стоянова представи пред аудиторията одобрените оперативни програми за новия програмен период 2014-2020, както и предстоящите процедури за кандидатстване с проекти през 2015 г. „Припомнихме си заедно основните стъпки при подготовката и разписването на проектни предложения и обсъдихме възможностите за читалищата в това отношение“, обясни Стоянова.
              „Да създаваме ЗАЕДНО България 2020“ е мотото на проведената общонационална инициатива на мрежата от 28 информационни центъра във всяка от общините в страната, вкл. в област Силистра. Свидетелство за тях са над 700 анкети, попълнени на място, и десетки рисунки, чрез които младите добруджанци показват своята мечта за съответните населени място като визия в бъдеще време. Предстои обобщаване на резултатите от своеобразното проучване и на 9 май в рамките на половин ден в Дунавски парк Силистра предстоят изяви в заключително събитие, за да се покажат ефектите от него.
             Налице е и нова книга – „Европейски практики в област Силистра (2007-2013)“, която предстои да бъде представена пред обществеността. В нея има информация за 128 проекта от предишния програмен период, създадени и реализирани в област Силистра. Книгата е една от трите с добри практики на добруджанци в това отношение.