6,5 млн. лв дава МС на общини от област Силистра за общинска пътна инфраструктура

1/4/2015
              Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 19 774 000 лв. по бюджетите на първостепенните разпоредители. Общо 6,5 млн. от тях са за общини от област Силистра: община Силистра – 2 млн., община Тутракан, община Дулово и община Кайнарджа – по 1,5 млн. Те са за подобряване на общинската пътна инфраструктура в област Силистра.  Средствата се предоставят по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за сметка на предвидени в централния бюджет средства и чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2015 година.          
            От одобрените с постановлението средства 4 млн. лв. се предоставят на община Пловдив за реконструкция и модернизация на съществуващата инфраструктура на територията на сегашния зоопарк, разширяване на площта с цел създаване на нови експозиционни площи и увеличаване многообразието на животинските видове, създаване зони за отдих, детски кътове, осигуряване на нови паркови места за автомобили и автобуси, създаване на комфортна и безопасна среда за посетителите и подобряване на условията за отглеждане на животните.
          За подобряване на общинската пътна инфраструктура в постановлението са разпределени средства и за следните общини: община Оряхово – 490 000 лв., община Русе – 3 500 000 лв., община Симеоновград – до 2 400 000 лв., община Венец – 346 000 лв., община Бойчиновци – до 170 000 лв.; община Ракитово – 600 000 лв.
        За провеждане на XI Национален събор на народното творчество по бюджета на община Копривщица са разчетени 350 000 лева. Съборът е от 7 до 9 август т.г. и до средата на м. април ще стане ясен графикът на местните събори. Средства в размер на 1 418 000 лв. са разпределени за Университета за национално и световно стопанство – за дейности, свързани с преодоляване на последиците от пропадането на покривната плоча на корпус от учебната сграда.