Осигурено е финансирането на събитията, с които ще бъде отбелязана 100-годишнината от Първата световна война

1/4/2015
 
       Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на ВА „Г. С. Раковски” и на БАН и разходи по бюджетите на министерства в общ размер на 185 095 лв. Със средствата, които са предвидени в централния бюджет, ще бъде финансирано организирането и провеждането на мероприятия от Националния план за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война и участието на България в нея.
       Националният план беше приет в края на януари с решение на Националния комитет за отбелязване на годишнината. Основни акценти в него са възстановяването на военни паметници у нас и в чужбина (вкл. няколко в област Силистра - в общините Алфатар и Тутракан), ритуали за почитане паметта на загиналите, провеждането на военноисторически конференции, кръгли маси, издаване на сборници, изложби и др. Той включва също така издаване на книги за 150-годишнината от рождението на главнокомандващия на Действащата армия през ПСВ ген. Никола Жеков и на книгата „Българският военен флот през ПСВ”, откриването на тематични фотоизложби в Скопие и в Брюксел, създаване от ДА „Архиви” на сайт „България в ПСВ” и др.