Договаряме с Румъния сътрудничество в областта на извънредните ситуации

1/4/2015
 
          Министерският съвет одобри проекта на междуправителствено споразумение на България и Румъния за сътрудничество в областта на извънредните ситуации. То определя общата правна рамка за взаимодействие в областта на превенцията, готовността и реагирането при мащабни извънредни ситуации, природни и причинени от човека бедствия и пожари, както и условията и реда за оказване на помощ в случай на бедствие.
         Документът регламентира взаимната подкрепа на двете страни за снабдяването на спасителните екипи с оборудване, обмена на опит и добри практики при разработването на научно-приложни и изследователски задачи в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, обмена на информация за източници на риск, особено такива, които причиняват бедствия с трансгранични последици, организирането на съвместни дейности с цел постигане на оперативна съвместимост на комуникационните и информационните системи, системите за ранно предупреждение и оповестяване и др.
         Споразумението съдържа клаузи относно координацията и ръководството на операции по оказване на помощ, процедурите по преминаване на границата, възможността за използване на въздухоплавателни средства и др.