В Областна администрация Силистра се проведе второто заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие

1/4/2015
          В заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе второто заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие, създаден през м. юли м. г. със съдействието и участието на администрацията. В заседанието участваха представители на общините от областта, от социалните институции и от средите на МВР, както и от съда и прокуратурата.
           Заседанието бе открито от заместник областния управител Младен Минчев, а бе водено от Христина Георгиева, председател на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“. В рамките на заседанието бяха дискутирани и приети отчет за дейността на съвета от учредяването му до момента (на практика през 2014 г. на основата на националната програма), мониторингов доклад за приложението на Закона за защита от домашно насилие и за взаимодействието между институциите на регионално ниво. Утвърдена бе и програма за дейността на съвета до края на 2015 година.
           През настоящата година работата на Експертния съвет продължава с проекти, насочени към рисковите общности и с цел ранна превенция. Първият от финансираните проекти е от Министерство на правосъдието, а за втория се очаква окончателно да стане факт със средства на МВР. Предстоят обучения със специализирани институции в трите съдебни района с центрове Силистра, Дулово и Тутракан.
          Ще има и 7 специални срещи – по една във всяка от седемте общини. Ще се върви и към разширяване на партньорствата с институции, браншови и други неправителствени организации. Отчита се в лекарските среди добра работа с МБАЛ Силистра. Резерви има в общуването с асоциацията на личните лекари.