Министерството на труда и социалната политика стартира с информационен ден Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

15/1/2015
 
         Областният управител на Силистра Стоян Бонев участва днес в град Пловдив в голямо информационно събитие по покана на Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на ОПРЧР посветено. То е в съответствие с изискванията за информация и комуникация на Регламент 1303/2013 г. на Европейския парламент и Съвета относно старта на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
          В информационния ден участва Ивайло Калфин, заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика, който открива форума. Гости от страна на Европейската комисия са Золтан Казацай, заместник главен директор на ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване", Петер Стуб Йоргенсен, директор на дирекция „Социална пазарна икономика на държавите-членки на ЕС II: ЕСФ“,Андриана Сукова-Тошева, директор на Дирекция „Социална пазарна икономика на държавите-членки на ЕС I: ЕСФ“ и Аурелио Сесилио, началник на отдел „Румъния, България, Малта".
            Програмата включва два тематични дискусионна панела, посветени на заетостта и социалното включване, като ключовите моменти в политиката на ЕК по отношение на двете направления, ще бъдат засегнати от представителите на ГД Заетост. Фокус на събитието са успешните практики по Програмата от периода 2007-2013.Основна цел на информационната инициатива е не само представянето на Оперативната програма, но и на устойчивия преход между предишния и настоящия програмни периоди, както и постигнатите резултати.

          „Трябва да направим всичко възможно да раздвижим икономиката, така че системата да престане да поддържа високо ниво на работещите бедни“, заяви министър Ивайло Калфин пред представители на Европейската комисия, научаваме от сайта на ръководеното от него министрество (http://www.mlsp.government.bg/). „Увеличението на минималната работна заплата е от изключително значение за икономиката на държавата. Независимо, че тази мярка се оценява като известно утежнение от представители на малкия бизнес, замразяването на работната заплата би довело до драматично увеличение на неработещите при един по-широк хоризонт.

         В България има цели райони, които се издържат на социални помощи и не са стимулирани да работят, именно защото само допреди нова година нетната минимална работна заплата беше под прага на бедността“, това обясни пред представители на Главни дирекции „Икономически и финансови въпроси“ и „Заетост“ на ЕК вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. На срещата присъстваха още ръководителят на Представителството на ЕК в София Огнян Златев и съветникът по Икономическо Управление и Европейски Семестър - Аглика Цветанова.

         Мерките, свързани с поетапното вдигане на работната заплата, която до края на годината ще достигне 360 лв., а до началото на 2017г. – 460 лв., се възприемат като стратегически за стимулиране на трудовата активност при трайно незаетите у нас. Техният брой към момента е 140 000 души и представляват 40,9% от всички регистрирани безработни. 170 000 пък е броят на хората, които работят на минимална работна заплата, което представлява 8% от заетите у нас. 

        „По отношение на заетостта, в плановете на МТСП, както за 2015 г., така и до 2020 г. , са заложени конкретни мерки, с които да се намалят нивата, както на трайно безработните, така и на безработните до 29 години. От една страна това са проекти, които ще бъдат реализирани, както по мерки от Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2015 г. и ще са финансирани от държавния бюджет, така и по такива, заложени в новия период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, чийто официален старт ще бъде даден в четвъртък“, обясни на представителите на ЕК министъра.
     В сряда министерски съвет прие Националния план за действие по заетостта през 2015 г., по който ще бъдат реализирани 73 млн. лева за 2015 г. Основни целеви групи в НПДЗ през тази година ще са безработните младежи до 29 г. и хората над 50 г. Повече за НПДЗ 2015 можете да намерите тук: http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3841&catid=1.