В Езикова гимназия „Пейо Яворов“ откриха първия в област Силистра Център за интерактивно обучение

14/1/2015
 
         В Езикова гимназия „Пейо Яворов“ в град  Силистра бе открит Център за интерактивно обучение. В тържеството участваха заместник областният управител Младен Минчев, председателят на Общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова, кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов и неговият заместник Денка Михайлова, началникът на РИО на МОН д-р Габриела Миткова, Наталия Митева, представител на Фондация „Америка за България“, Ростислав Павлов в качеството си на председател на училищното настоятелство на ЕГ и др. представители на институции. Училището е единственото в Област Силистра, спечелило финансиране в размер на 146 000 лв. от Фондация „Америка за България" след участието си в конкурса „Училище на бъдещето“ с проекта „Новите технологии –  катализатор на промяната". В размер на 20 000 лева е подкрепата на община Силистра, а отделно са събирани средства от благотворителни инициативи и спонсори – 27 758 лв, което е собственият принос на гимназията.
        В конкурса, обявен през септември 2013 г., се включиха 220 училища от 98 населени места в страната, две от които от Силистра (ЕГ "П. Яворов" и ОУ „Отец Паисий“). Директорите на двете училища – съответно Магдалена Атанасова и Камелия Рачева, са сред 30-те директори на училища в страната, преминали през обучение по американска програма. Отделно трима учители от Силистра, като двамата са от Езиковата гимназия, са били обучавани също от американци в Колумбийския университет сред 45 български преподаватели.
       Конкурсът „Училище на бъдещето излъчи десет проекта, които получиха финансиране на стойност до 200 000 лв. от Фондацията. Общата стойност на проекта на Езикова гимназия е 193 758 лв. за модернизация на учебната среда и използване на съвременни образователни методи и технологии в учебния процес. Проектът е реализиран в периода май 2014 г. – януари 2015г.
       С разработването на проекта съществуващите до момента 7 класни стаи и 1 хранилище са обособени в учебен център за интерактивно обучение и изява на учениците. Те са напълно реновирани, обзаведени са със съвременни ергономични работни места и са оборудвани с високотехнологични средства за обучение. Нов вид имат фоайето и коридорите на етажа, като в тях са обособени места за четене и отдих, зона за безжичен интернет.
       Реализираното преустройство и оборудване цели да създаде необходимите условия за ефективно включване на нови технологии в обучението, по-голяма мобилност на учебните часове, прилагане на разнообразни форми и методи на работа, свобода на ученици и учители в избора на стратегии за преподаване и учене.
       Учебната база създава условия за формиране на нови умения и компетентности, нужни за младите хора. Благодарение на нея ученикът от обект става субект в учебния процес, което променя и качеството на учителя в единственото по рода си учебно заведение в област Силистра. След официалното откриване на Центъра за интерактивно обучение голяма част от гостите се включиха в открит урок по английски език в 8-а клас, воден от Майкъл Пелехач, доброволец  от САЩ, пристигнал у нас чрез Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт".