В област Силистра стартира подготовката на третия годишен мониторингов доклад на социалните услуги

13/1/2015
 
         В края на м. март т.г. ще трябва да е готов третият през последните години Мониторингов доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2011-2015 г.), стана ясно от проведеното в Областна администрация Силистра заседание на Звеното за мониторинг и оценка, водено от заместник областния управител Младен Минчев. Мониторинговият доклад ще бъде изготвен от работна група, включваща представители на Областна администрация, областните координатори по изпълнение на стратегията и на РДСП – Силистра.
           Представителите на общините от областта докладваха за състоянието на провежданите социални услуги, както и за тези от тях, които не са успели да въведат в дейностите си. От представената в отчетите информация се получи следната картина на социалните услуги в областта: над 60 са действащите в 7-те общини, като 22 от тях са в община Силистра, 10 в община Главиница, 9 в община Алфатар, по 6 в общините Дулово, Тутракан и Кайнарджа, и др. Общо над 10 са неизпълнените социални услуги в общините, като най-много – 5, са в община Кайнарджа, предимно по финансови съображения. Тази година ще стартират две нови услуги в община Тутракан.
      В най-общ план в област Силистра се развиват следните видове услуги: домове за деца и възрастни, центрове от семеен тип и центрове за социална рехабилитация и интеграция, обществени трапезарии, домашен социален патронаж и др. Единственият по рода си  Център за социална подкрепа е в община Силистра, който планира да увеличава капацитета си.