Областният управител на Силистра поздрави проф. Христо Белоев за избора му за член-кореспондент на БАН

22/12/2014
            Областният управител на област Силистра Стоян Бонев отправи поздравление до ректора на Русенския университет "Ангел Кънчев" проф. дтн Христо Белоев по повод избора му за член-кореспондент на Българската академия на науките. Изборът на член-кореспонденти става във връзка със значими успехи в научната дейност и при наличие на национално и международно признание в научната сфера.
            Номинацията на проф. Белоев е от Русенския университет, Аграрния факултет на университета в Пловдив, Съюза на учените в България и с подкрепата на Конференцията на Германските ректори от Берлин, Съвета на Дунавските градове и региони, както и от 38 научни институции и организации, 33 от които извън България. 
            В поздрава на г-н Бонев се казва: "Уважаеми проф. Белоев, поздравявам Ви най-сърдечно с голямото признание – избора за член-кореспондент на Българската академия на науките. Благодарение на постигнатите от Вас успехи в научното поприще, както и предвид високите резултати на Русенския университет родните академици са имали безспорното основание да Ви приемат в своята елитна среда. Пожелавам Ви и занапред да развивате своето призвание в научен и в управленски план. Сигурен съм, че Филиал Силистра ще продължи да бъде част от приоритетите на единствения университет по поречието на река Дунав у нас. Желая Ви Весела Коледа и успешна Нова 2015 година!"
          Областният управител на Силистра бе гост на откриването на новата 2014-2015 учебна година във филиала на Русенския университет в Силистра заедно с кмета на общината д-р Юлиян Найденов, когато с представители на ректорското ръководство бяха обсъдени проблеми, решавенето на които зависи от държавната и от общинската власти.