Среща за изпълнението на Иновационната стратегия, проведена в Русе

9/12/2014
        В Областна администрация – Русе бе проведена междурегионална среща относно изпълнението на дейностите във връзка с Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България. В срещата участва областният управител на Силистра Стоян Бонев. Във форума се включи заместник министърът на икономиката Даниела Везиева. Наскоро силистренският областен управител бе на подобна среща по покана на ВСУ „Ч. Храбър“ във Варна.
       Стратегията е разработена според указанията на ЕК за целите на новия програмен период до 2020 г. Тя е задължително предварително условие за първите приоритети на ОП „Иновации и конкурентоспособност" и „Наука и образование за интелигентен растеж".
        Целта е да се идентифицират силните страни на българската икономика, които са в състояние да подкрепят „Тематичните области" с потенциал за растеж  - „Мехатроника и чисти технологии, „Информатика и ИКТ“, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“.
      Работата върху развитието на Стратегията ще продължи през целия програмен период, като ежегодно ще бъде извършван мониторинг. На два пъти през периода ще бъде правена оценка от независими експерти за ефективността на мерките за постигане на целите,  формулирани в Стратегията.
       За целите на стратегията и новия програмен период по оперативните програми е необходимо да бъдат определени продуктовите и технологични ниши, в които страната ни има предимство и може да се конкурира успешно на глобализиращия се свят. За това е много важна активността на бизнеса и научните среди за определяне на тези предимства.
По сайта на Областна администрация - Русе