Областната епизоотична комисия в Силистра прие мерки във връзка с болестта инфлуенца по птиците по повод случаи в Западна Европа

28/11/2014
               На 27 ноември 2014 г. под ръководството на заместник областния управител г-н Младен Минчев в Областна администрация Силистра се проведе заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с констатирани огнища на заболявания от инфлуенца по птиците в Кралство Холандия, Федерална Република Германия и Великобритания, респективно и с опасността от проникване на заболяването на територията на нашата страната чрез диви мигриращи птици.
              Със заповед № РД 11-1824 от 18 ноември 2014 г. изпълнителният директор на Българската агенция за безопасност на храните е разпоредил спешно свикване на заседание на Областната епизоотична комисия, на което да се набележат конкретни мерки.
            На заседанието д-р Валери Милчев, началник отдел „Здравеопазване на животните” в Областна дирекция по безопасност на храните Силистра, представи информация за заболяването и припомни за активността му в периода 2005 – 2007 година. Той информира, че е разработена Програма за надзор на болестта при домашни и диви птици в Република България и подчерта, че основният фактор за разпространението на болестта са дивите птици, затова е необходимо да се ограничи максимално контактът между домашните и дивите птици.
             Областната епизоотична комисия прие редица мерки за предотвратяване проникването и разпространението на болестта на територията на област Силистра, за спазването на които е издадена заповед на областния управител Стоян Бонев. Най-важните от тях са свързани с организиране на  проверки за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици, т.е. съжителстващи с хора; осъществяване на ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в регистрираните птицевъдни обекти и на пазарите за нерегламентирана търговия с птици. Разпоредено е транспортирането на птици да се извършва само с изрядни ветеринарномедицински документи за произход и здравословно състояние, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
             Необходимо е да се извършват периодични прегледи и изследвания на домашни и диви птици, да не се допуска излизането на птиците извън дворовете на стопаните и да се ограничи до минимум възможността за контакт между диви и домашни птици. Фуражът, с който се изхранват домашните птици, да се съхранява в закрити помещения, а собствениците на птицевъдни обекти незабавно да сигнализират ветеринарния лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.
              Кметовете и кметските наместници да информират населението, че при откриване на трупове на домашни и диви птици незабавно да сигнализират ветеринарните органи.