В Букурещ одобряват Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2014-2020

18/7/2014
 
       Заместник областният управител Вяра Емилова ще участва с екип от Областна администрация Силистра в шестата среща на Съвместната работна група за утвърждаване на Програма за ТГС Румъния-България 2014-2020, която ще се проведе на 22 юли т.г.в Букурещ. Г-жа Емилова е участвала в предишните три срещи за разглеждане на проекта на програмата. На вниманието на участниците - Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния, Министерство на регионалното развитие на  България, Главна дирекция „Регионална политика“ на Европейска комисия и представители на различни институции, ще бъде разглеждането на Меморандум за изпълнение 2014-2020 и структурата на бъдещия Наблюдаващ комитет.