Областният управител на Силистра с награда за отличника на випуска на Филиала на Русенския университет

7/5/2014
         Областният управител на Силистра г-н Насуф Насуф възстановява традиция, прекъсната през последните години, а именно – от негово име да е наградата за отличника на випуска на Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Наградата е за Мариела Веселинова Иванова от специалност „Български език и английски език“. Тази година тържеството е на 9 май от 10 ч. в зала „Проф. д-р Славчо Иванов“, когато е откриването на Майските научни четения – в 4 секции с над 30 доклада на преподаватели, и на Студентската научна сесия – в 2 секции с повече от 20 разработки. 
         На практика празничната програма започва още на 8 май в 9,30 ч. със семинар за прозрачност в управлението на университетите. На 16 май на територията на „Крепостта“ ще има пролет празник на Филиала. Над 500 студенти се обучават в 8 бакалавърски и магистърски програми, като за новата учебна година е предвидена и девета – във връзка с превенцията сред децата. С 25 дипломирани учители се работи по тяхната преквалификация за подготовката им за преподаватели в предучилищната и в началната степен на обучение. В момента на щат във Филиал Силистра са петима доценти, от които двама са хабилитирани през последната една година, както и трима доктори на науките, от които също двама са защитили наскоро своите докторантури.
         Кои са новите моменти в работата на Филиала през приключващата учебна година? Заработи Център за продължаващо обучение по различни специалности, вкл. за специализации и курсове. Ще бъдат подготвяни още преподаватели по физкултура и пом. треньори, нужда от които е констатирана през последните години. Открити са Клуб АЛУМНИ и Студентска учебно-изследователска лаборатория за културно-историческо наследство.