Поздравителен адрес до училищата в област Силистра

15/9/2013
 
           Областният управител Насуф Насуф отправи ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС до училищата в област Силистра по случай новата учебна година. В него се казва: "Уважаеми ученици, учители, училищен персонал и родители, настъпи новата учебна година. В област Силистра за пореден път бие училищен звънец в 49 училища – начални, основни, средни общообразователни и професионални гимназии. Той призовава в класните стаи над 11 300 ученици, от които над 900 първокласници. Повече от 1 000 учители, възпитатели, директори и хора с най-различни професии ще имат грижата за тях по дългия път към науката. Около половината от училищата са средищни учебни заведения. Хиляди деца от най-ранна възраст всеки ден ще пътуват от родното си място до своето любимо школо, за да могат да влязат навреме в час. Добрата новина е, че в нашата област нямаме нито едно закрито или преобразувано училище.
        Около 50 % от училищата изпитват сериозни финансови затруднения при сегашната система на финансиране, предназначена да стимулира общините да оптимизират училищната мрежа. От друга страна тези училища изпълняват значими социални функции и са основен фактор за оцеляването на малките населени места. Девет са професионалните гимназии в областта – както в областния град Силистра,  така и в по-малки населени места. Благодарение на тях младите добруджанци имат възможност да усвояват професии и да придобиват знания, които да им позволяват да надградят образованието си в колежи и висши училища. Обмислят се възможности за стимулиране на младите хора да изберат професията на учителя и да останат по-дълго време в сферата на образованието. За радост, в Силистра имаме и две висши учебни заведения – филиали на Русенския университет с хуманитарни и инженерни специалности, и на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив.
      Два са основните приоритета на сегашния екип на министерството на образованието: предучилищната подготовка и обучение, както и професионалното образование, което предстои да бъде обвързано с бизнеса и икономиката на страната. Към регионалните инспекторати при МОН ще се създадат обществени консултативни съвети. В тях ще участват представители на социалните партньори на регионално ниво, вкл. общините; неправителствени организации с опит в образователното дело, както и родителски организации. Подготвят се рамкови правила за взаимодействие между социалните партньори за решаване на проблемите в образованието.
       Новата учебна година премина прага ни, за да започне отново онзи дълъг процес на обучение, за който повече от 150 години – от Възраждането до днес, българинът дава мило и драго, за да изучи децата си, осигурявайки им по-голям шанс за житейска реализация. Пожелаваме успешна учебна година, в която всеки да надгради наученото досега: учителите в педагогическите си учения, а учениците – в повишаване на образователното си ниво и в разгръщането на талантите в областта на изкуствата, спорта и заниманията в свободното време.
         На добър час и до нови срещи с науката и знанието!"
 
Насуф Насуф,
Областен управител на област Силистра