Н. Димов обединява овощари от област Силистра в разискване на актуални , за развитието на сектора, въпроси

15/3/2012
 
           
            Областният управител Николай Димов ще участва в традиционната за сезона информационна среща-семинар на тема: „Пролетни грижи в овощните градини. Условия за създаване на организации на производители на плодове“.
Събитието е планирано за 16.03.2012 г. (петък) от 10:00 ч. в залата на община Дулово. Очаква се да участват овощари от цяла силистренска област.
Информационната среща се организира от Националната служба за съвети в земеделието, Селскостопанската академия, в чийто обхват е Опитната станция по кайсията и земеделието в Силистра и се осъществява със съдействието на Областния управител.
            В рамките на семинара, представители на Опитната станция по кайсията и земеделието в Силистра ще насочат вниманието върху значими за развитието на овощарството практични въпроси, като  „Перспективни подложки и сортове за създаване на кайсиево насаждение“ и „Пролетни срочни и неотложни агротехнически и растителнозащитни мероприятия в овощната градина“.Акцент на срещата ще е и актуалната тема за създаване на организации на производители на плодове,  условията  за признаването им  и възможностите за тяхното подпомагане.
            Подобни тематични срещи досега са провеждани в Силистра и Тутракан. Тазгодишното домакинство на Дулово е продиктувано от  наблюдаващия се, през последните няколко години, засилен интерес на дребни и средни производители към овощарството. Събитието е част от заявения от Областния управител Николай Димов ангажимент – да съдейства максимално за развитие на агро-сектора в област Силистра.