Областният управител Николай Димов - за балансиран и разумен диалог между тристранните партньори

29/11/2011

 

            Свиканото за днес (29.11.2011 г.), от областния управител Николай Димов, заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество, се трансформира в работна среща. Този формат на разговори бе наложен от отказа на местните представителства на КНСБ и на КТ „Подкрепа” да участват в заседанието.

            Готовност за разговори изразиха представителите на Силистренската търговско-промишлена палата, на Асоциацията на индустриалния капитал в България, на Стопанска камара-Силистра и на Българския съюз на частните предприемачи „Възраждане”, както и на инспектората по образование, на Държавен фонд „Земеделие”, на РЗИ, на РДСП и на Инспекция по труда.

            Областният управител изрази съжалението си, че „въпреки обявените от синдикатите декларации в медийното пространство, в което настояват за възстановяване на социалния диалог, днес те отказват да участват в него на областно ниво”. Той обаче изрази готовността си – срещата да е максимално полезна за присъстващите.

Николай Димов припомни механизма на структуриране на Областния съвет за сътрудничество, указан в Кодекса на труда, Закона за администрацията и Правилника за дейността на Областния съвета за тристранно сътрудничество. Според изискванията им, членове на Съвета са представители на областната администрация и на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

Областният управител ръководи по право Съвета. Той определя само представителите в него на областната администрация, а представителите на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите се определят от техните ръководства, съгласно уставите им.

Това уточнение се оказа необходимо, заради констатирани пропуски в досега съществуващия Съвет, посочи областният управител Николай Димов и информира, че със своя заповед, с днешна дата, актуализира представителството на областната администрация.

Съгласно заповедта, за втори член на Съвета е определен заместник областният управител Тодора Цонев, а за технически секретар – ресорният експерт в администрацията Десислава Божева. Областният управител заяви намерението си - Съветът за тристранно сътрудничество в Силистра да е работещ и ефективен и мерките, които ще се обсъждат да водят към един „балансиран, разумен диалог, между тристранните партньори”.

            С направената законосъобразна корекция, стана ясно, че Областният съвет за тристранно сътрудничество ще се състои от 10 души – двама представители от областна администрация, двама представители на синдикатите с национално представителство и шестима представители на работодателски организации – също национално представени. „Форматът на Съвета не е затворен”, подчерта Николай Димов и увери, че представителите на останалите институции (инспектората по образование, на Държавен фонд „Земеделие”, на РЗИ, на РДСП и на Инспекция по труда които досега са били определени за негови членове), ще бъдат включвани в работни групи към него, по конкретни въпроси, изискващи техните компетенции.

             Участниците в срещата се обединиха около идеята, че за да се отговори адекватно на предизвикателствата, в момент на икономическа криза, е необходимо да се търсят практични и ефективни решения, за подобряване на бизнес климата.

            Сред обсъдените теми бяха проблемите на работодателите с липсата на кадри в строго профилираните дейности на фирмите; необходимостта - Държавата да насърчава възможностите за образование с по-сериозна практическа насоченост, за да се гарантира качество и удовлетвореност както за бизнеса, така и за работещите; необходимостта да се търси по-тясна връзка между образованието и изискванията на местния бизнес, обусловени и от спецификата на района и др.;

            Областният управител Николай Димов препоръча на участниците в срещата да подготвят, за следващото заседание на Съвета, обосновани предложения за създаване на работни групи по всеки един от повдигнатите днес въпроси. Ако бъдат гласувани аргументирани решения по тях, г-н Димов пое ангажимент те да бъдат предложени за разглеждане на национално ниво.