Областната комисия по заетост прие 48 проекта за финансиране по НП "От социални помощи към осигуряване на заетост" за 2012 г.

17/11/2011

            

            Комисията по заетост, към Областния съвет за развитие, разгледа и прие днес (17.11.2011 г.) проектите на област Силистра за финансиране по Национална програма От социални помощи към осигуряване на заетост за 2012 г. Членове на Комисията са представители на областната администрация, на 7-те общини, на Регионалната служба по заетостта и на бюрата по труда, на работодателски организации и синдикати и др.

Под председателството на областния управител Николай Димов, Комисията прие 48 проекта на работодатели от област Силистра, за разкриване на общо 119 работни места. При оценката им бе отчитана съвместимостта с посочените в Областния план за развитие приоритети и приносът им за развитието на Областта. Всички 48 проекта ще бъдат изпратени за окончателно одобрение в Агенцията по заетостта. Резултатите ще станат известни до 15 декември т.г.

Одобрените от Комисията по заетост проекти дават възможност в седемте общини на област Силистра да бъдат разкрити 119 работни места, от които 76% ще са за цялата година, а останалите – за период от 9-10 месеца. Областна администрация-Силистра кандидатства с 1 проект за 6 работни места

            Ще бъдат наемани лица, получаващи месечни социални помощи или продължително безработни, като 70% ще бъдат такива, които не са работили по Програмата през настоящата година. Те ще бъдат наети в общественополезни дейности или в дейности от основното производство, както и за подобряване на условията на труд на територията на частни работодатели.

            По общини, данните  са както следва:

             - община Алфатар – 2 проекта за 3 работни места;

             - община Дулово – 7 проекта за 7 работни места;

             - община Силистра – 23 проекта за 42 работни места;

             - община Ситово - 1 проект за 7 работни места;

             - община Кайнарджа – 3 проекта за 14 работни места;

             - община Туракан - 9 проекта за 25 работни места;

             - община Главиница - 3 проекта за 21 работни места.

 

            Директорът на Регионалната служба по заетостта в Русе Драгомир Николов припомни, че по Национална програма От социални помощи към осигуряване на заетост” могат да кандидатстват работодатели от всички сектори – държавен, общински, частен и нестопански. Оценката на всички проекти става по утвърдените критерии, като процедурата преминава през 5 нива. При всяко от тях се прави оценка за административно съответствие и допустимост, за съответствие с местните приоритети, за социална значимост и техническа обоснованост, за съответствие с регионалните приоритети и окончателна оценка, която ще извърши Агенцията по заетостта.

            Отчетено бе, че интересът на работодателите към участие в Програмата и качеството на внасяните проекти се запазват традционно високи. Но в тази процедура, най-големите работодатели – общинските администрации, са намалили значително участието си, с което е дадена възможност да се класират проектите, подадени от детски и учебни заведения.     

            За сравнение – по Процедура 2011 бяха одобрени 54 проекта за 143 работни места.