Шабът по бедствия и аварии ще координира дейността си, при зимни условия

3/11/2011

            

           

           На 7.11.2011 г. (понеделник) от 10:00 ч., в Областна администрация-Силистра ще се проведе съвместно работно заседание на Областния съвет по сигурност, Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и представители на 7-те общини.

            Основната тема ще бъде подготовката на област Силистра за зимния сезон 2011-2012 г и превантивните мерки за осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението.

Заседанието ще бъде ръководено от областния управител д-р Владимир Янков, а участие в него ще вземат представители на ОД на МВР, на МБАЛ-Силистра, Дулово и Тутракан, РЗИ, ЦСМП, на Областно пътно управление, ВиК, БЧК и др.

            Според дневния ред на заседанието, представители на общините, ръководители на ведомства и организации ще представят докладите си за готовността им за работа при зимни условия, както и своите предложения за подобряване на взаимодействието между институциите при съвместната им работа.