По-голяма активност, при разработване на проекти за изграждане на системи за рециклиране на отпадъците, препоръча министърът на околната среда и водите Нона Караджова

17/10/2011

 

            До 2020 г. страните-членки на Европейския съюз (ЕС) трябва да достигнат минимум 50% ниво на рециклиране на битовите отпадъци (пластмаса, хартия, стъкло и метали и биоразградими отпадъци) и минимум 75% ниво на рециклиране на отпадъците от строителния бранш и от разрушаване на сгради. Тези изисквания, посочени като цел в директива на Европейския съюз още през 2008 г., припомни днес (17.10.2011 г.) министърът на околната среда и водите Нона Караджова в Силистра, по време на тематична работна среща с представители на местната власт и еко-експерти от общините.

Министър Нона Караджова бе на еднодневно посещение в града, по покана на областния управител д-р Владимир Янков, със съдействието на народния представител Стефан Господинов.

            В заседателната зала на областната администрация, Министърът представи промените в Закона за управление на отпадъците и „инструментите” на правителството и в частност - на Еко-министерството за оптимизиране на процеса по въвеждане на предварителна преработка в България. „Това е голямо предизвикателство за нашата страна тъй като, за съжаление, към момента сме почти на опашката. Още от 2007 г. като страна-член България е била длъжна да започне въвеждане на предварителна преработка на отпадъците”, припомни Нона Караджова и открои 3 механизма за стимулиране на общините да подготвят своите проекти:

             -  Първият е чрез приетата през 2009 г. мащабна програма  със значителен финансов ресурс, който се предоставя на общините за изграждането на сепариращи и компостиращи инсталации и за рекултивиране на стари сметища. За определени райони в страната има и проекти по Оперативна програма „Околна среда”.

             - За да се предотврати опасността от неизпълнение на директивата и налагане на санкции на държавата, Министерството на околната среда залага в проекта за Закон за управление на отпадъците, който предстои до няколко седмици да се обсъди в парламентарните комисии, междинни цели - към 2016-та, 2018-та и 2020–та година. „За мене отговорното поведение е от сега да се въведат както финансови, така и други механизми, така че правителството, което ще управлява към 2020 г. да не изпада в неудобната ситуация да се обяснява на Европейската комисия и да сме пред наказателни процедури и финансови санкции за това, че не сме си изпълнили целите”, аргументира се министър Нона Караджова.

             - Като 3-ти стимул за общините да предприемат други действия за обезвреждане на отпадъци (освен депониране), бе определен механизмът за пълно освобождаване от такси за депониране, ако бъдат достигнати междинните цели за 2015 – 2016 г. „При наличието на 500 млн. лв. по оперативната програма и на 400 млн. лв. от бюджета на страната е недопустимо да се плащат такси за депониране, които ще излязат от джоба на обикновените граждани и от бизнеса”, заяви министър Нона Караджова. Тя изрази очакванията си, че общините ще постъпят отговорно и „ще се погрижат хората в населените места да плащат по-малка такса за битови отпадъци”. Но препоръча и на самите граждани и на бизнеса да изискват от местната власт да разработва проекти за сепариращи инсталации.

            По-рано през деня, Министърът посети близкото до Силистра село Сребърна, заради дългогодишния проблем с канализацията и пречиствателната станция там. Г-жа Караджова окачестви ситуацията като „тежкаи съобщи, че е била възложена пълна проверка на Агенцията „Държавна финансова инспекция”, заради установено почти двойно оскъпяване на проекта, започнал през 2002 г. (с първоначална стойност 4 млн. 300 хил.лв.) и разминаване на заложени, получени и изразходени средства.

Като пряко отражение върху населението на Сребърна е драстичния отлив на туристи., заради лошата инфраструктура. Министър Нона Караджова пое ангажимент да бъде потърсен законов механизъм за решаване на проблема, като гарантира и готовност, при добре обоснован проект, да бъдат осигурени средства и за ремонт на музея към световно известния Биосферен резерват.

            Като „тотална безотговорност и популизъм” определи еко-министърът преекспонирането на темата „шистов газ” в предизборна обстановка. На брифинг пред журналисти Нона Караджова отново уточни, че става въпрос за намерение за проучване, а не за добив.  Тя обясни, че даването на разрешение от Министерския съвет, независимо дали се отнася за скално облицовъчни материали, обикновен газ, нефт или шистов газ, изисква строго спазване на законовите изисквания – т.е. търсенето и проучването може да започне единствено и само ако са преминали екологичните процедури. За да започне една такава процедура, по реда на Закона за биологичното разнообразие, инвеститорът трябва да входира технически проект в министерството, а до момента няма постъпил такъв документ, информира Министър  Нона Караджова. Тя бе категорична, че проучването в никакъв случай не означава и добив.

            В рамките на еднодневното си посещение в Силистра, министър Нона Караджова бе гост на ОУ „Отец Паисий в града, по покана на директора на училището Камелия Рачева. Повод за визитата е 150-та годишнина от създаване на учебното заведение, чийто възпитаник е тя.