Започва работата по подготовка на документацията за прединвестиционни проучвания на проекта "Дунав мост Силистра-Кълъраш"

4/8/2011

 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията подписа, в качеството си на възложител, договор за възлагане на малка обществена поръчка със софийската фирма ЕТ „Божо-дар – Божидар Генов”, която ще изготви документацията за разработване на прединвестиционните проучвания проекта: „Изграждане нов мост на река Дунав при Силистра-Кълъраш”. Добрата новина съобщи зам. областният управител Денка Михайлова, която е представителят на Областна администрация-Силистра в специално създадената Комисия в транспортното министерство, която събра, разгледа и оцени офертите.

Фирмата ЕТ „Божо-дар – Божидар Генов” се класира на първо място в процедурата за избор на консултант за „Изготвяне на документация за разработване на прединвестиционни проучвания с технико-икономическа обосновка за проект: „Изграждане на нов мост на река Дунав при Силистра-Кълъраш”.

            Договорът предвижда, в срок до 4 месеца, фирмата - консултант да изготви пълна документация за възлагане на голямата обществена поръчка, с предмет: „Пред инвестиционни проучвания с технико-икономическа обосновка за проект „Изграждане на нов мост на река Дунав при Силистра-Кълъраш” и необходимите технически задания, съгласно действащата нормативна уредба. Сред ангажиментите му са и:

 -  да изследва взаимовръзката между предлаганите варианти за изграждане на новия мост и транс-европейската пътна мрежа, така както е дефинирана в част 2 от Приложение I към решението на Европейския парламент и на Съвета, относно общностните насоки за изграждане на транс-европейската транспортна мрежа.

 - да опише предвижданата инфраструктура, за която ще се правят прединвестиционните проучвания с технико-икономическа обосновка и да определи обхватът на работа и др.

            Проектът е сред приоритетните за българското правителство. Мостът на Дунав при Силистра е в плана за действие на Дунавската стратегия.