Организационно-техническа подготовка на Избори 2011

26/7/2011

 

            Работна среща на техническите екипи на областната и общинските администрации с ръководителите на сектори „Български документи за самоличност” и „Миграция” в ОД на МВР-Силистра се проведе днес (26.07.2011 г.) в областната администрация. Срещата бе домакинствана от заместник областния управител Денка Михайлова, която е ръководител на екипа в Областна администрация-Силистра.

Секретарите на общини и представители на службите за гражданска регистрация (ГРАО) обсъдиха с представителите на вътрешното министерство въпроси, касаещи организационно-техническата подготовка на Избори 2011. Акцентът бе поставен върху механизма за подобряване на взаимодействието между общинските служби ГРАО и сектора „Български документи за самоличност” по отношение базата данни за постоянния адрес на населението, в т.ч. и при издаването на документи за самоличност. Целта е разминаването в актуализацията на данните между институциите, макар и незначително, да бъде сведено до минимум. Грешки и неточности се допускат предимно в малките населени места, където кметовете и кметските наместници трябва да подхождат по-прецизно към ангажимента си за издаване на удостоверенията, препоръча началникът на сектор Български документи за самоличност” инспектор Кирил Янков.

Гражданите на Европейския съюз, със статут на продължително и постоянно пребиваващи в България, имат право да участват само и единствено в местните избори, припомни началникът на сектор „Миграция” в ОД на МВР – Силистра гл. инспектор Йордан Пенев. Той информира, че гражданин на друга държава-членка на ЕС, който желае да бъде вписан в избирателния списък за изборите за общински съветници и кметове, трябва да представи декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване, на територията на съответното населено място, до 12 септември т.г.

Консултациите за избор на общински избирателни комисии, които провеждат кметовете на общини, трябва да приключат до 13 август 2011 г., припомни зам. областният управител Денка Михайлова. Това е и датата, на която кметовете на общини трябва да представят на Централната избирателна комисия (ЦИК) предложенията за състав на Общинската избирателна комисия (ОИК).