Първа координационна среща за избори 2011

19/7/2011

 

            Координационна среща, във връзка с организационно-техническата подготовка на избори 2011, се проведе днес (19.07.2011 г.) в областната администрация. Срещата бе инициирана от заместник областния управител Денка Михайлова, която е и ръководител на екипа от служители в администрацията, сформиран със заповед на Областния управител и ангажиран с обезпечаването на избори 2011.

            Участие в срещата взеха секретарите и ръководители на секторите за гражданска и адресна регистрация в 7-те общини на област Силистра.

Представен бе екипът от областната администрация, който ще осъществи организационно-техническата подготовка на изборите за президент и вицепрезидент и на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. В него е включен директорът на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, юристи, административни специалисти, експерт по счетоводство и др.

Зам. областният управител Денка Михайлова припомни, че до края на следващата седмица общините следва да предоставят данните за техническите си екипи, които ще бъдат ангажирани с изборите. Тя насочи вниманието на присъстващите и към решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) от 08.07.2011 г., според което „консултациите при кметовете на общини за определяне на съставите на общинските избирателни комисии (ОИК) за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката се провеждат в периода 25 юли - 13 август 2011 г. включително”.

Според хронограмата на ЦИК за предстоящите избори, до 13.08.2011 г. трябва: да приключат консултациите за състава на ОИК, кметовете на общини да представят на ЦИК предложенията за състав на общинската избирателна комисия в случаите, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите, както и в случаите, когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите. До 16.08.2011 г. е срокът, в който Областният управител трябва да направи предложение до ЦИК, въз основа на предложенията от проведените консултации при кмета на съответната община, в случаите, когато кметът на общината не е направил предложението назначаване на ОИК. За да могат всички институции да си свършат работата навреме, г-жа Михайлова настоя общините експедитивно да подават информация за резултата от консултациите с политическите партии и за предложенията си за състав на ОИК.

            Постигнато бе съгласие, датите за консултации между политическите партии и коалиции в отделните общини да бъдат съгласувани, за да се избегне дублиране.

            За по-добрата координация между отделните служби, до края на м. Юли ще се проведе среща между представители на службите „ГРАО”, секретарите на общините и представители на секторите „Документи за самоличност” и „Миграция” в ОД на МВР-Силистра.