Правата на гражданите, при обработване на личните им данни, в Шенгенското пространство

18/4/2011

 

Правата на гражданите, при обработка на личните им данни в Шенгенското пространство, са в центъра на нова информационна кампания, която започва Комисията за защита на личните данни.

В качеството си на надзорен орган, нейна основна задача е да бъде повишено нивото на информираност на обществото, във връзка с предстоящото присъединяване на България към Шенген. Акцент се поставя и на обработката на данните в Шенгенската информационна система. Подробна информация по темата е публикувана на интернет-страницата на Комисията за защита на личните данни, на адрес www.cpdp.bg

             Темите:

Защита на личните данни в Шенгенското пространство. Вашите права• Какво представлява Шенгенското пространство?

                • Какви данни съдържа Шенгенската информационна система (ШИС)?

                 • Национална Шенгенска информационна система (НШИС)

 • Органи, компетентни за въвеждане, актуализиране и заличаване на националните сигнали в ШИС

 • Право на достъп до данни в НШИС

 • Срок на съхранение на данните в НШИС

 • Контрол при обработването на данните и функционирането на НШИС

 • Комисия за защита на личните данни

 • Злоупотреба със самоличност

                • Срок на съхранение на данните в НШИС, при злоупотреба със самоличност

                • Права на физическите лица

Обща информация по практически въпроси

                • Бюджет на КЗЛД за 2011 г.

                • Списък на заемащите ръководни длъжности служители в КЗЛД, попълнили декларации по ЗПУКИ

                • Информация за услуги

                • Инструктивно-образователни текстове

                • Образци на документи

                • Терминологичен речник