Семинар за млечния сектор в Силистра

11/4/2011

         

           

„Преструктуриране на млечния сектор и администриране на млечните квоти на национално ниво” е темата на семинар, който ще се проведе в Силистра на 13 април (сряда) 2011г. от 10:00 часа, в Заседателната зала на Областната администрация.  

            Семинарът е част от двустранната работна програма за сътрудничество между Министерството на земеделието и храните на България и Министерството на земеделието, околната среда и качеството на храните на Кралство Нидерландия.

Сред основните лектори ще бъде Герард Креберс- началник отдел в Млечния борд на Кралство Нидерландия. Той е експерт с дългогодишен опит в управлението на млечните квоти в Холандия и участва активно в работата на европейските институции. В периода 11- 16 април 2011 г., той ще участва в тематични семинари в областите  Шумен, Разград, Русе, Силистра и Варна.          

            Предвидено е в семинара в Силистра участие да вземат производители на краве мляко, одобрени изкупвачи на краве мляко и други земеделски производители, експерти от Министерството на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСПЖ, Областни дирекции ,,Земеделие”, Национална служба за съвети в земеделието. Ще бъдат разгледани основно въпросите на администрирането на млечните квоти на национално ниво и перспективите в международен аспект, схеми за национални доплащания и специфично подпомагане 2011 г. Ще бъдат направени констатации и професионални препоръки за оптимизиране на работата в животновъдството, като цяло.