Казусът "Кабинет за неотложна помощ в Силистра" все още на дневен ред

15/6/2011

            Неотложната помощ през нощта и почивните дни бе във фокуса на вниманието на комисията, сформирана от областния управител, за да съдейства за организацията и осъществяването й в Силистра.

В заседанието взеха участие представители на МБАЛ-Силистра, на регионалните колегии на БЛС и на общопрактикуващите лекари, както и директорите на РЦЗ и на РЗОК, председателят на комисията по здравеопазване в общинския съвет и екипа на областния управител.

След като стана известно, че на вчерашната среща на семейните лекари в Силистра, само един от тях е заявил желанието си да дава дежурства в кабинет за неотложна помощ, в изложението си пред комисията Областният управител изрази категоричното си несъгласие с досега демонстрираната практика да се бяга от отговорността от оказване на неотложна помощ и прехвърлянето на този ангажимент върху спешния център. Пред присъстващите той заяви: „Много държа на това – населението на община Силистра и на съседните общини (Алфатар, Кайнарджа и Ситово), да има възможност, когато се нуждае от медицинска помощ – тя да бъде оказвана, когато е извън работното време на личните лекари. Не само държа, но и настоявам, и ще използвам всичките си правомощия, като областен управител, за да стане това нещо!

Д-р Янков отправи препоръка към РЗОК-Силистра, да излезе от анонимност по отношение на контролиращата си функция.

След като се запознае с протоколите от заседанията на комисията, Областният управител ще вземе решение за последващите си действия.