В Областна администрация Силистра заработи в денонощен режим номер на мобилен телефон във връзка с решаване на кризата с бежанци от Република Украйна

7/3/2022
В Областна администрация Силистра заработи в денонощен режим номер на мобилен телефон във връзка с решаване на кризата с бежанци от Република Украйна (0888152265).  На него отговоря оперативният дежурен в Областна администрация Силистра, за да приема всички въпроси по темата, като за целта трябва обаждащият се да обяви своето име (евентуално институция), телефони и имейли за обратна връзка, както и проблем, за решаването на който има необходимост от помощ от институциите.