Централна Избирателна Комисия: РЕШЕНИЕ № 68-НС София, 20 май 2021 г.: НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в 20-и МИР Силистренски

21/5/2021
Централна Избирателна Комисия: РЕШЕНИЕ № 68-НС София, 20 май 2021 г. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистренски, в състав от 13 членове, както следва: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Борисова Чобанова; ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Венцислав Ников Маринов, Галина Русева Павлова; СЕКРЕТАР: Севда Мюмюн Хюсеин; ЧЛЕНОВЕ: Ивелина Николова Петрова, Росен Великов Димитров, Марин Богданов Ботев, Ренета Петрова Топалова-Димитрова, Ваня Желева Маринова, Вела Колева Дочева, Нурхан Юсуф Акиф, Боряна Друмева Бобчева, Даниела Стоянова Иванова. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му. Председател на ЦИК: Камелия Нейкова, секретар: Севинч Солакова. (https://www.cik.bg/bg/decisions/68/2021-05-20)