Обявени свободни работни места в област Силистра към 22 март 2021 г.

23/3/2021
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
3 пакетировачи, основно образование
3 касиери, средно образование
3 работници зареждане на рафтове, средно образование
3 обслужващи бензиностанция/ газостанция
1 барман, средно образование
1 касиер, средно образование
5 военнослужещи войници, средно/ висше образование
7 работници, строителство, средно образование
2 работници, кухня, средно образование
1 готвач, средно образование
1 продавач-консултант, средно образование
1 началник смяна, средно образование
1 технолог, моделиране и конструиране на облекло, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло/
8 шивачи, средно образование / Производствени технологии –текстил, облекло/
2 готвачи, средно образование
4 сервитьори, средно образование
2 пекари, средно образование
30 лекари, висше образование, спец.  „Медицина”
1 магистър-фармацевт, висше образование, спец. „Фармация”
2 рентгенови лаборанти, висше образование, спец. Медицинска диагностика и лечебни технологии
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
19 медицински сестри, висше образование здравни грижи
1 майстор, производство на тестени изделия, основно образование
 
 
* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:
 
- За обучение по време на работа
1 продавач в павилион, средно образование
1 продавач–консултант, средно образование
 
 
**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб”, на ОП Развитие на човешките ресурси:
 
2 сервизни техници, средно техническо образование
1 чистач, производствени помещения, основно/ средно образование
1 чистач, основно/ средно образование, непълно работно време - 4ч.
2 електротехници, поддръжка на сгради, ПК  „Електротехник” или „Електромонтьор”
4 общи работници, средно образование
1 машинен оператор, металобработващи машини,средно обр.
1 сервитьор, средно образование
3 оператори, център за обаждания, средно образование
2 бармани, основно/средно образование
1 помощник-готвач, средно образование, професионален опит
3 организатори производство, средно образование
1 електромеханик, средно образование, владеене на английски или немски език
1 куриер, средно образование, кат. В, умения за работа с компютър
8 общи работници в промишлеността, основно/ средно образование
1 продавач – консултант, средно образование
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
6 шофьори на тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“
2 машинисти на булдозер, основно обр., правоспособност за управление
1 готвач, 5 години опит- турска кухня
4 шивачки, основно образование
1 общ работник, основно образование
1 продавач – консултант, средно образование
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност “Медицина”
7 медицински сестри, висше образование
1 акушерка, висше образование
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
2 оператори, производствена линия, средно образование
6 лекари ЦСМП, висше образование, спец. „Медицина
2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, средно образование, трисменен режим на работа
 
 ***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.