ЦИК с разяснителни клипове за изборите за 45-о НС на 4 април 2021 г.

2/3/2021
ЦИК уведомява избирателите в Република България, че на сайта си в раздел „Разяснителни кампании“ има публикувани клипове на адрес https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video, които във връзка с изборния процес могат да бъдат споделяни свободно. На сайта на Областна администрация Силистра също е отделено място на заглавната страница на рубрика „Избори за Народно събрание 2021“ на адрес( http://silistra.government.bg/OA-SILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT0001B7D6?OpenDocument.