Обявени свободни работни места в област Силистра към 14 декември 2020 г.

14/12/2020
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
1 машинен оператор, металорежещи машини, средно, техническо образование
1 електротехник, промишлено предприятие, средно образование, с професионален опит
1 монтьор, ремонт на машини и оборудване, средно образование, с професионален опит
1 инженер, електрообзавеждане, висше образование, Електротехника, електроника и автоматика
1 диспечер, транспортни средства, средно образование, умения за работа с компютър
1 продавач – консултант, средно/ висше образование
6 общи работници, промишлеността ,основно/ средно образование
6 военнослужещи, войници           средно образование
1 военнослужещи, офицери           средно образование
1 шлосер-монтьор, средно образование
2 заварчици, средно образование
1 фризьор, средно образование
13 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно/ средно
1 технолог облекло, средно специално образование
1 акушерка, висше образование, здравни грижи, акушерка 
1 фармацевт, магистър, висше образование, фармация 
2 рентгенови лаборанти, висше образование, рентгенов лаборант 
2 медицински лаборантr, висше образование, медицински лаборант 
20 медицински сестри, висше образование, здравни грижи,  медицинска сестра 
20 лекари, висше образование, медицина 
 
Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:
 
- За обучение по време на работа
 
2 организатор дейности, средно образование;
1 продавач-консултант, средно образование;
 
- За стажуване
 
1 технически секретар, средно/висше образование
 
*Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”,
Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 чистач/хигиенист, основно образование
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
7 медицински сестри
1 касиер обменно гише, средно образование
1 консултант ценни книжа, средно образование
1 банков служител обслужване на клиенти, висше икономическо образование
1 калкулант, средно образование
11 машинни оператори шиене на облекло
1 машинен оператор дърводелство
5 лекари, висше образование - медицина, ЦСМП
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в  направление:
 
- За обучение по време на работа
 
1 работник зареждане на рафтове
1 изпълнител модели
1 шофьор товарен автомобил
1 общ работник

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 техник-механик, монтаж на промишлени съоръжения и машини, средно образование;
1 лаборант, висше техническо образование, специалност „Химик”, умения за работа с компютър;
1 електротехник, поддръжка на сгради, средно техническо образование, умения за работа с компютър;
1 водопроводчик, поддръжка, средно образование, умения за работа с компютър;
1 диспечер, водоразпределителна мрежа, средно техническо образование, умения за работа с компютър;
1 инженер, пречистване на води, висше техническо образование, специалност „Пречистване на води”, умения за работа с компютър;
4 машинни оператори, шиене, начално образование;
1 машинен оператор, банцинг, основно образование, лице с намалена работоспособност;
1 счетоводител - висше образование, специалност “Икономика”, работа със счетоводен софтуер, 2 години професионален опит;
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ.
 
 
**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.