Поздравление за 8 декември - Ден на българската академична младеж

8/12/2020
Уважаеми студенти – настоящи покорители на крепостта на знанието и на професионалната квалификация, и всички Вие, които вече сте усетили магията на Алма Матер, честит 8 декември – Ден на българската академична младеж. Независимо от особените обстоятелства на провеждане на настоящата учебна година, празникът си е празник, какъвто е бил и в първите десетилетия на миналия век, когато е сложено началото му в единствения тогава български университет. Той винаги се свързва с настроение, с приятелско общуване, с наздравици и веселие. Желая на всички Вас да го имате в изобилие в душата си – днес и всеки път, когато сте заедно сред хора, с които имате общ език – достатъчно условие за запомнящи се завинаги преживявания. 
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ
областен управител на област Силистра