Обявени свободни работни места в област Силистра към 26 октомври 2020 г.

26/10/2020
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
3 резачи, средно образование
1 шлосер-монтьор, средно образование
2 заварчици, средно образование
2 ресурсни учители, висше специална педагогика
2 психолози, висше образование/ психология
2 военнослужещи, офицери, висше образование
7 военнослужещи войници, средно образование
1 военнослужещ сержант, средно образование
1 снабдител, доставчик, средно образование
1 оператор, робот (заваръчен), средно обр., спец. „Машиностроене, металообработване и металургия”
1 кранист (портален кран), средно образование
2 работници, строителство, средно образование
2 машинни оператори, металорежещи машини, средно образование
1 настройчик, режещи металообработващи машини, средно образование
3 шлосер-монтьори, средно образование
1 шлайфист, средно образование
1 термист, средно образование
1 сервитьор, средно образование
1 готвач, средно образование
1 маникюрист, средно образование
1 фризьор, средно образование
1 монтажник, изделия от дърво, средно образование
1 сервитьор, средно образование
2 сондьори, основно образование
3 монтажници, средно образование
1 медицинска сестра, висше образование-медицина
2 кроячи, текстил, средно образование
9 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно/ средно
1 технолог облекло, средно специално образование
9 шивачки, средно или основно образование
2 заварчици,  средно техническо образование
3 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно техническо образование
1 акушерка,  висше образование, спец. „Здравни грижи”, „Акушерка” 
1 фармацевт, магистър, висше образование, спец. „Фармация” 
2 рентгенови лаборанти, висше образование, спец. „Рентгенов лаборант” 
2 медицински лаборант, висше образование, спец. „Медицински лаборант” 
20 медицински сестри, висше образование, спец. „Здравни грижи”,  „Медицинска сестра” 
20 лекари, висше образование, спец. „Медицина” 
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:
 
- За обучение по време на работа
1 монтажник, средно образование, кат.В и С
2 монтажници на кабели, средно образование
1 шлосер, средно образование
1 сервитьор, средно образование
1 продавач-консултант, средно образование
1 помощник-брокер, средно/висше образование
4 организатори дейности, средно образование
 
 
-За стажуване
 
1 технически секретар, средно/висше образование
 
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
3 машинни оператори, шиене на облекло
1 пазач - портиер
2 специалисти - обслужване на клиенти, висше образование
1 общ работник
1 машинен оператор дърводелство
1 продавач – консултант, средно образование
5 лекари, висше образование - медицина, ЦСМП
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в  направление:
 
- За обучение по време на работа
 
3 продавач-консултант
1 обслужващ бензиностанция/газстанция
7 работници, зареждане на рафтове
2 дограмаджии
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
1 технически ръководител, строителство,  средно проф. образование „Строителен техник”, специалност – „Строителство и архитектура”
1 чистач-хигиенист, основно образование
1 машинен оператор на банцинг, основно образование, лице с намалена работоспособност
1 счетоводител, висше образование - икономика, работа със счетоводен софтуер, 2 г. професионален опит
3 лекари, висше образование - медицина, ЦСПМ   
 
**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.