Обявени свободни работни места в област Силистра към 31 август 2020 г.

31/8/2020
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
2 сервитьори, средно образование
10 залесители, начално образование
1 учител, детска градина, висше образование / ДНП
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше обр. - история и география
1 военнослужещ, офицер, висше образование
2 военнослужещи, войници, средно образование
1 общ работник, основно образование
1 продавач-консултант, средно образование
1 учител , общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше обр.- руска филология
1 старши учител, практическо обучение,  висше обр. -механизация на селското стопанство
1 пазач – невъоръжена охрана, основно / средно образование
1 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование
1 учител теоретично обучение, висше обр. - инж. ССМ
2 дърводелци, мебелисти, средно образование/ мебелно производство
4 общи работници, основно образование
1 кранист, средно образование
1 машинен оператор, циментови продукти, средно образование
1 механик, промишлено оборудване, средно обр.
1 машинен оператор, основно обр.
1 касиер, средно обр.
1 шофьор, товарен автомобил, средно обр., кат. С
1 мениджър производство, висше обр.- композитно лодкостроене, 10 год. стаж по специалността
6 общи работници в промишлеността, средно образование
10 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно/ средно
1 технолог облекло, средно специално образование
10 шивачки, средно/ основно образование
1 шофьор на автобус, средно обр., кат. D, опит 2 - 5 г.
1 настройчик, металообработващи машини, средно образование
2 шлайфисти, основно образование
1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование
1 продавач – консултант, средно образование, кат. В
1 насипвач, пълнач в чували (ръчно), средно образование
3 заварчици, средно техническо образование
3 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно техническо образование
2 инженери, конструктори, висше техническо образование
1 акушерка, висше обр., спец. здравни грижи, акушерка 
1 магистър- фармацевт, висше обр., спец. фармация 
2 рентгенови лаборанти, висше обр., спец. рентгенов лаборант 
2 медицински лаборанти, висше обр., спец. медицински лаборант 
20 медицински сестри, висше обр., спец. здравни грижи,  медицинска сестра 
20 лекари, висше обр., спец. медицина 
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:
 
- За обучение по време на работа
  1 уебмастер, висше образование;
  8 организатори дейност, без изисквания за заемане
  1 сервитьор, без изискване за заемане
  1 технически секретар, средно/висше образование
  2 продавач-консултанти, без изискване за заемане
  1 снабдител, доставчик - шофьорски умения, кат. B и C
 
Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”
 
2 домашни помощници, основно образование, непълно работно време
 
**Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 пазач, невъоръжена охрана, без образование
1 оператор, електронна аудио-визуална техника, средно образование          

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

 
5 общи работници, без изисквания за заемане
2 лаборанти, средно образование
2 оператори бетонов възел, средно образование, компютърна грамотност
2 общи работници, основно/ средно образование
5 лекари, висше образование - медицина, ЦСМП
10 машинни оператори за шиене на облекло, с опит
1 машинен оператор силози, средно образование, добри компютърни умения
1 машинен оператор почистване, средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в  направление:
 
- За обучение по време на работа
 
  1 майстор тестени изделия
  2 работници, спомагателни шивашки дейности
  1 шофьор лекотоварен автомобил, кат В.

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

 
1 счетоводител, висше образование - икономика, работа със счетоводен софтуер, 2 г. професионален опит
3 лекари, висше образование - медицина, ЦСПМ   
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.