Един пациент на 86 г. в МБАЛ Силистра, лекуван от коронаровируса, 784 души са в карантина

20/5/2020
Към 20.05.2020 г. на 14-дневна домашна карантина са 784 лица. Осъществява се наблюдение на карантинираните лица без личен лекар. Към 20.05.2020г. на лечение в „Инфекциозно отделение“ на МБАЛ Силистра АД е един пациент с COVID-19 (мъж на 86 год. възраст).
 
На 19.05.2020г. е извършено пробонабиране от персонала на специализирани заведения за предоставяне на социални услуги (Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в с. Правда и Защитено жилище за лица с психични разстройства и център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №1 и №2 в гр. Дулово). Взетите 30 проби са изпратени във вирусологичната лаборатория на УМБАЛ ,,Св. Марина“ в гр. Варна, откъде се очакват резултати от PCR теста.  
 
На 19.05.2020г. са извършени проверки на 6 обекта с обществено предназначение по спазване на противоепидемичните мерки и заповедите на министъра на здравеопазването (ресторант, бистро, кафе аперитиви, вкл. един с детски кът, бръснарски салон, супермаркет). Няма констатирани пропуски, спазват се изискванията за дистанция между масите, осигурени са дезинфектанти, използват се лични предпазни средства от персонала.
 
Проверени са 4 амбулатории на общопрактикуващи лекари във връзка с организацията и спазването на противоепидемични мерки при осъществяване на профилактична дейност в амбулаториите и осъществяване на контрол на лицата от техните пациентски листи, поставени под карантина.