ПГСУАУ "Атанас Буров" Силистра проведе патронен празник

30/1/2019
В Силистра патронен празник на проведе ПГСУАУ "Атанас Буров" Силистра, което е най-голямата професионална гимназия на територията на РУО на МОН. Празникът започна със слово на Дарина Йорданова, и.д. директор на училището, на чийто патрон - банкер и политик от края на 19 и от първите десетилетия на 20 в., се отброяват 144 години от рождението му. В 7 направления в 10 паралелки в учебната 2018-2019 г. под нейно ръководство се учат 410 ученици. В специалния за случай концерт участваха с присъствие и приветствия представители на Общински съвет Силистра, представен от д-р Мария Димитрова - председател, д-р Юлиян Найденов - кмет на общината, заедно с членове на своя политически екип, както и от Областна администрация - Стоян Бонев - зам.-областен управител, представил поздравлението на областния управител Ивелин Статев. По време на концерта бяха наградени победителите в литературния конкурс на гимназията „За да получиш утре, трябва да дадеш днес“.
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Адрес: 7500 Силистра ул. „Добруджа” 27
тел. 086 818 822 факс: 086 818 851
e-mail: ss@ss.government.bg БУЛСТАТ № 118 039 613