Обявени свободни работни места в област Силистра към 21 януари 2019 г.

23/1/2019
Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
1 камериер/камериерка – средно образование
4 машинни оператори, шиене – средно образование
1 счетоводител – висше образование по специалността
1 главен специалист – висше образование, счетоводство и контрол/финанси
5 машинни оператори, металообработващи машини - средно образование
5 кофражисти – средно образование
5 арматуристи – средно образование
2 шивачи – основно образование
1 сервитьор - средно образование
1 оператор, преса за картонени изделия - средно образование
3 шофьори на товарен автомобил (международни превози) - средно  образование кат.C, CЕ
1 огняр - средно образование, правоспособност
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 продавач консултант - средно икономическо образование, компютърна грамотност
 
- За обучение по време на работа
 
1 консултант (промотьор), продажби - без изисквания за заемане
1 продавач консултант - компютърна грамотност
1 готвач - без изисквания за заемане
1 рецепционист - владеене на английски език, ниво А1, А2
1 барман - без изисквания за заемане
1 чистач/хигиенист - без изисквания за заемане
1 помощник-готвач - без изисквания за заемане
2 общи работници - без изисквания за заемане
2 oбщи работници, промишленост - без изисквания за заемане
1 работник, зареждане на рафтове - без изисквания за заемане
 
*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
2 работници в строителството – без изисквания за заемане
2 общи работници – без изисквания за заемане
1 работник озеленяване – без изисквания за заемане
1 чистач/хигиенист – без изисквания за заемане
1 технически сътрудник – без изисквания за заемане
 
*Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
2 чистачи/хигиенисти - без изисквания за заемане
1 работник, поддръжка - без изисквания за заемане
1 служител информация - средно образование
1 санитар – средно образование
1 работник, подови облицовки и настилки – средно образование
1 технически изпълнител – средно образование
1 ръководител, здравословни и безопасни условия на труд – висше образование, магистър БЗУТ
1 експерт, здравословни и безопасни условия на работа - висше образование, инженер по електрообезопасност/БЗУТ
1 сътрудник социални дейности - средно образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
1 анкетьор – средно образование
15 разфасовачи – основно/средно образование
15 пакетировачи – основно/средно образование
1 технолог на облекло – средно образование
2 окачествители на облекло – средно образование
1 крояч на облекло – основно образование
20 машинни оператори, шиене – основно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
 
1 етикетировач – основно образование
2 работници, зареждане на рафтове – основно образование
 
*Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
4 оперативни счетоводители – средно образование
4 пазачи, невъоръжена охрана – без изисквания за заемане
1 опаковач – без изисквания за заемане
2 работници ръчно производство на сладкарски изделия – без изисквания за заемане
1 работник, зареждане на рафтове – без изисквания за заемане
2 продавачи консултанти – без изисквания за заемане
5 чистачи/хигиенисти – без изисквания за заемане
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
2 продавачи консултанти – без изисквания за заемане
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (учител в ЦОУД) – висше педагогическо образование, умения за работа с компютър
1 касиер – средно образование, компютърна грамотност
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Прикачени файлове