В Силистра бе представено развитието по нов трансграничен проект

27/3/2018
В Силистра бе проведена втората пресконференция по трансграничния проект „SAGE“ към програма Интеррег България-Румъния към ЕС и Европейски фонд за регионално развитие, в която по покана на организаторите заедно с представители на Областна администрация участва заместник-областният управител на област Силистра Стоян Бонев.
 
От българска страна част от проекта е Младежка организация за европейска Силистра към село Айдемир, заедно с кметствата на е населени места в област Констанца.
 
Проектът има образователен характер в сферата на социалното дело, предвид спецификата на населението в района, демографията и нуждите на различни групи от хора. В проекта, предвиден за 18 месеца, е включена целева група от 180 души – по 45 от всяко от 4-те населени места.
 
Като практически резултати от него се очаква създаване на обучителен център, на специализиран сайт, на Стратегия за заетост, на разменени посещения, на две споразумения между регионалните агенции по заетост на Силистра и Констанца, както и на две регионални конференции.
 
Междувременно стана ясно, че по същата европейска програма има утвърдени два нови проекта, представени от общините Силистра (Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство”) - общината има проект и в предишно оценяване, и Тутракан („Тутракан - Олтеница - иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие”), които бяха представени на заседание на Мониторингов комитет, проведено в град Велико Търново с участието на областния управител на област Силистра Ивелин Статев, както още и два проекта от СНЦ АТГСР Дунавска Добруджа” Силистра и СНЦ Паралел” .